Snowboard-Wallpaper-Gigi-Ruf-AK-Oli-Gagnon-680

Gigi Ruf takes flight in Haines, Alaska. Oli Gagnon takes a bird's eye view shot of the action.

Download this as your desktop wallpaper below.